V prípade potreby rezervácie či iných informácii o našom podniku volajte prosím na tel. číslo 0949 799 966.

KOCÚR KÁVA & BISTRO

M. R. Štefánika 1046/66 | 036 01 Martin

s

Kocúr káva & bistro

Fair trade

Káva spravodlivého obchodu (Fairtrade (férový obchod) je káva, ktorá je certifikovaná a vyrobená podľa noriem spravodlivého obchodu organizáciami fairtrade obchodu, ktoré vytvárajú obchodné partnerstvá založené na dialógu, transparentnosti a rešpekte s cieľom dosiahnuť väčšiu spravodlivosť v medzinárodnom obchode. Tieto partnerstvá prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju tým, že pestovateľom kávových zŕn ponúkajú lepšie obchodné podmienky. Organizácie spravodlivého obchodu podporujú výrobcov a udržateľné ekologické poľnohospodárske postupy a zakazujú detskú prácu alebo nútené práce.
Fairtrade je obchod založený na partnerstve. Fairtrade je certifikácia tovaru, ktorý spĺňa určité sociálne, ekonomické a ekologické štandardy. Zmyslom tejto certifikácie je poskytnúť pestovateľom, zamestnancom a remeselníkom z krajín globálneho Juhu (krajín Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky) možnosť uživiť sa vlastnou prácou za dôstojných podmienok.
Pestovatelia a zamestnanci dostávajú v rámci systému Fairtrade za svoje kakao alebo kávu výkupnú cenu, ktorá zodpovedá nákladom na pestovanie či výrobu a zároveň umožňuje dôstojné živobytie. Fairtrade znamená spravodlivejšie obchodné podmienky, dodržiavanie ľudských a pracovných práv a šetrnosť k životnému prostrediu. Fairtradové suroviny pestujú predovšetkým drobní pestovatelia v krajinách globálneho Juhu.
Pred spravodlivým obchodom regulovali ceny Medzinárodná organizácia pre kávu v súlade s predpismi stanovenými v Medzinárodnej dohode o káve z roku 1962. Táto dohoda, ktorú dojednala na pôde OSN študijná skupina pre kávu, stanovila limity množstva kávy. medzi krajinami, aby nedošlo k nadmernej ponuke a následnému poklesu ceny. ICA existovala päť rokov a potom bola obnovená v roku 1968.
Certifikácia spravodlivého obchodu bola potom zavedená v roku 1988 po kávovej kríze, v ktorej bola ponuka kávy vyššia ako dopyt keďže medzinárodný zákon o káve nereimplementoval žiadne cenové kvóty, trh bol zaplavený. Certifikácia spravodlivého obchodu, ktorá bola uvedená na trh v Holandsku, mala za cieľ umelo zvýšiť ceny kávy s cieľom zabezpečiť pestovateľom dostatočné mzdy na dosiahnutie zisku. Pôvodný názov organizácie bol „Max Havelaar“ podľa fiktívnej holandskej postavy, ktorá sa postavila proti vykorisťovaniu farmárov kávy holandskými kolonialistami vo Východnej Indii. Organizácia vytvorila označenie pre výrobky, ktoré spĺňali určité mzdové štandardy.
Po zavedení certifikácie spravodlivého obchodu bola v Nemecku neskôr uvedená značka „Transfair“ a do desiatich rokov boli zahájené ďalšie tri označovacie organizácie: Fairtrade Foundation, TransFair USA a Rättvisemärkt. V roku 1997 tieto štyri organizácie spoločne vytvorili Fairtrade International (predtým FLO alebo Fairtrade Labelling Organisations International), ktorá naďalej stanovuje štandardy Fairtrade, kontroluje a certifikuje pestovateľov.
Certifikovaná fairtrade káva sa obvykle vyváža druhotnými alebo terciárnymi družstvami, pričom sa táto káva uvádza na trh v mene družstiev, do ktorých poľnohospodári patria, s dohodami, ktoré môžu byť zložité. Nie je dostatočný dopyt po všetkej vyrobenej certifikovanej káve, takže väčšina sa musí predávať ako necertifikovaná.
Zdroj: Wikipedia.Com, fairtrade-slovensko.sk, Foto: PerfectDailyGrind.Com