Kocúr kaviareň, priažiareň kávy a bistro logo

V prípade potreby rezervácie či iných informácii o našom podniku volajte prosím na tel. číslo 0949 799 966.

KOCÚR KÁVA & BISTRO

M. R. Štefánika 1046/66 | 036 01 Martin

Šálky s kávou ilustračný obrázok

Kocúr káva & bistro

Fair trade Kocúr pražiareň v Martine

Fair trade

Pod kávou spravodlivého obchodu (Fair trade (férový obchod) sa rozumie káva, ktorú certifikovali a vyrobili podľa noriem spravodlivého obchodu organizáciami fairtrade obchodu. Tie vytvárajú obchodné partnerstvá založené na dialógu, transparentnosti a rešpekte s cieľom dosiahnuť väčšiu spravodlivosť v medzinárodnom obchode. Tieto partnerstvá prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju tým, že pestovateľom kávových zŕn ponúkajú lepšie obchodné podmienky. Organizácie spravodlivého obchodu podporujú výrobcov a udržateľné ekologické poľnohospodárske postupy. A zároveň zakazujú detskú prácu alebo nútené práce.

Čo je to Fair trade?

Fair trade sa rovná obchod založený na partnerstve. Fair trade sa rovná certifikácii tovaru, ktorý spĺňa určité sociálne, ekonomické a ekologické štandardy. Táto certifikácia poskytuje pestovateľom, zamestnancom a remeselníkom z krajín globálneho Juhu (krajín Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky) možnosť uživiť sa vlastnou prácou za dôstojných podmienok.

Pestovatelia a zamestnanci dostávajú v rámci systému Fair trade za svoje kakao alebo kávu výkupnú cenu. Tá zodpovedá nákladom na pestovanie či výrobu a zároveň umožňuje dôstojné živobytie. Fair trade znamená spravodlivejšie obchodné podmienky, dodržiavanie ľudských a pracovných práv a šetrnosť k životnému prostrediu. Fairtradové suroviny pestujú predovšetkým drobní pestovatelia v krajinách globálneho Juhu.

Pred spravodlivým obchodom regulovali ceny Medzinárodná organizácia pre kávu v súlade s predpismi stanovenými v Medzinárodnej dohode o káve z roku 1962. Táto dohoda, ktorú dojednala na pôde OSN študijná skupina pre kávu, stanovila limity množstva kávy medzi krajinami. To všetko aby nedošlo k nadmernej ponuke a následnému poklesu ceny. ICA existovala päť rokov a potom ju obnovili v roku 1968.

Certifikáciu spravodlivého obchodu zaviedli v roku 1988 po kávovej kríze. Vtedy ponuka kávy prevyšovala dopyt, keďže medzinárodný zákon o káve nereimplementoval žiadne cenové kvóty. Trh bol zaplavený. Certifikácia spravodlivého obchodu, ktorá bola uvedená na trh v Holandsku, mala za cieľ umelo zvýšiť ceny kávy. A tak zabezpečovala pestovateľom dostatočné mzdy na dosiahnutie zisku. Pôvodný názov organizácie „Max Havelaar“ sa spájal s fiktívnou holandskou postavou. Tá sa postavila proti vykorisťovaniu farmárov kávy holandskými kolonialistami vo Východnej Indii. Organizácia vytvorila označenie pre výrobky, ktoré spĺňali určité mzdové štandardy.

Transfair

Po zavedení certifikácie spravodlivého obchodu bola v Nemecku neskôr uvedená značka „Transfair“. A do desiatich rokov sa zahájili ďalšie tri označovacie organizácie: Fairtrade Foundation, TransFair USA a Rättvisemärkt. V roku 1997 tieto štyri organizácie spoločne vytvorili Fairtrade International (predtým FLO alebo Fairtrade Labelling Organisations International), ktorá naďalej stanovuje štandardy Fairtrade, kontroluje a certifikuje pestovateľov.

Certifikovaná fairtrade káva sa obvykle vyváža druhotnými alebo terciárnymi družstvami, pričom sa táto káva uvádza na trh v mene družstiev, do ktorých poľnohospodári patria, s dohodami, ktoré môžu byť zložité. Chýba dostatočný dopyt po všetkej vyrobenej certifikovanej káve, takže väčšina sa musí predávať ako necertifikovaná.

Zdroj: Wikipedia.Com, fairtrade-slovensko.sk, Foto: PerfectDailyGrind.Com